Контакт

Адреса:
ЈП "Пословни простор Звездара"
Бул. краља Александра 243-245
11000 Београд

Телефон:
+381 11 3835 478

Радно време:
Сваког радног дана
од 08:00 до 16:00 часова.
Суботом и недељом не радимо.

 

Органограм

1. В.Д.ДИРЕКТОР – Висока стручна спрема - Дипломирани економиста, запослен у Јавном предузећу "Пословни простор Звездара" од 02.06.2016. године

ПРАВНА СЛУЖБА

2. Шеф правне службе – Висока стручна спрема, Диполомирани правник – Правни факултет Универзитета у Београду, запослена у Јавном предузећу "Пословни простор Звездара" од 14.11.1994. године

3. Самостални стручни сарадник за правне послове – Висока стручна спрема, Дипломирани правник – Правни факултет Универзитета у Београду, запослена у Јавном предузећу "Пословни простор Звездара" од 10.08.2005. године

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

4. Шеф рачуноводства – Средња стручна спрема, Економски техничар, овлашћени рачуновођа, запослена у Јавном предузећу "Пословни простор Звездара" од 01.07.1993. године

5. Референт за послове ликвидатуре – Средња стручна спрема, комерцијални техничар, запослена у Јавном предузећу "Пословни простор Звездара" од 01.02.1995. године

6. Референт интерне финансијске контроле у рачуноводству – Висока стручна спрема, Економски факултет Универзитета у Београду, запослена у Јавном предузећу "Пословни простор Звездара" од 04.05.2010. године

7. Књиговођа закупа – Средња стручна спрема - Комерцијални техничар, запослена у Јавном предузећу "Пословни простор Звездара" од 01.06.2007. године

ОПШТА СЛУЖБА

8. Референт за послове одржавање – Виша стручна спрема – Виша техничка грађевинска школа у Суботици, запослен у Јавном предузећу "Пословни простор Звездара" од 16.08.2001. године

9. Референт за послове наплате – Висока стручна спрема VI степен – Висока школа струковних студија, Виша пословна школа у Београду, запослен у Јавном предузећу "Пословни простор Звездара од 01.06.2002. године

10. Секретарица директора – Висока стручна спрема – Висока стручна спрема, Висока школа струковних студија, Виша пословна школа у Београду, запослен у Јавном предузећу "Пословни простор Звездара" од 07.12.2012. године

Сви запослени се налазе у радном односу на неодређено време, осим директора који је закључио уговор о раду на одређено време.